آموزش فتوشاپ

1,500,000 تومان

کسب درآمد با یادگیری فتوشاپ تسلط بر روی نرم افزار قدرتمند فتوساپ یشرفت در حوزه کاری با آموزش فتوشاپ و…

دوره فتومونتاژ فوتوفنتوم

1,800,000 تومان

فتومونتاژ چیست؟ فتومونتاژ یا هنر ترکیب تصاویر، مهارتی است که توسط آن میتوانید هر ایده و تخیلی که در ذهن…