45%

آموزش فتوشاپ

830,000 تومان

کسب درآمد با یادگیری فتوشاپ تسلط بر روی نرم افزار قدرتمند فتوساپ یشرفت در حوزه کاری با آموزش فتوشاپ و…

56%

دوره فتومونتاژ فوتوفنتوم

790,000 تومان

فتومونتاژ چیست؟ فتومونتاژ یا هنر ترکیب تصاویر، مهارتی است که توسط آن میتوانید هر ایده و تخیلی که در ذهن…